2024-03-18

IŠLAISVINTA SALANTO UPĖ – „NATURA 2000“ APDOVANOJIMŲ FINALININKŲ SĄRAŠE

Europos Komisija paskelbė tarptautinių „Natura 2000“ apdovanojimų finalininkus, tarp kurių – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos įgyvendintas projektas „Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salantų miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Salanto upės vagą“ (toliau – Projektas).

„Natura 2000“ apdovanojimams buvo pateiktos 96 paraiškos iš 25 Europos Sąjungos šalių, į finalinį etapą ekspertų komisija atrinko 27 paraiškas, surinkusias aukščiausius vertinimo balus.

„NATURA 2000“ APDOVANOJIMAI

„Natura 2000“ apdovanojimu įvertinamos iniciatyvos „Natura 2000“ teritorijose, kurių siekis – biologinės įvairovės išsaugojimas, tvarus buveinių tvarkymas, atkreipiant visuomenės dėmesį į svarbiausius pasiekimus, susijusius su biologinės įvairovės apsauga Europos Sąjungoje. „Natura 2000“ apdovanojimų finalui atrinktos paraiškos, vertintos 5 kategorijose, varžosi viešame balsavime, kuriame kiekvienas iš Jūsų gali balsuoti už savo mėgstamiausią finalistą!

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija džiaugiasi Salanto upės vientisumo atkūrimo aplinkosauginiais rezultatais ir tarptautiniu pripažinimu ir kviečia Jus padovanoti savo balsą Salanto upės vientisumo atkūrimo projektui, nominuotam „Conservation on land“ kategorijoje.

Nuoroda balsavimui

SALANTO UPĖS VIENTISUMO ATKŪRIMOPROJEKTO REZULTATAI

Įgyvendinus Projektą Salanto upėje pašalinta žuvų migracijos kliūtis – Salantų užtvanka, atkurta Salanto upės vaga su dirbtinėmis nerštavietėmis, sutvarkyta buvusio Salantų tvenkinio teritorija, siekiant pagerinti Salanto upės ekologinę būklę, o bendras upių vientisumas atkurtas net iki Baltijos jūros. Salanto upėje 2023 m. naujose buveinėse neršė migruojančių žuvų rūšis – upinės nėgės, kurių neršto lizdų tankumas siekė palankios būklės kriterijų, obuvusio Salantų tvenkinio teritorijoje upinių nėgių neršto intensyvumas net 6 kartus viršijo palankios būklės kriterijų!

Aukščiau Salantų užtvankos buvusius lėtos tėkmės dumblingus ir makrofitais apaugusius ruožus pakeitė tipiškas rėvų-duburių buveinių kompleksas, kuris tapo nauja buveine upinėms nėgėms, ovaliajai geldutei, paprastajam kūjagalviui, ūdrai, naujai fiksuotai rūšiai pleištinei skėtei – rūšims, kurios būtent yra saugomos „Natura 2000“ tinklo Salanto ir Blendžiavos upėse.

„NATURA 2000“ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBI TERITORIJA – SALANTO IR BLENDŽIAVOS UPĖS

„Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Salanto ir Blendžiavos upės yra įsteigta siekiant apsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis. Ši teritorija apima Salanto, Notės, Bubino ir Blendžiavos upes ir jų slėnius, kurie yra išskirtiniai biologinės įvairovės požiūriu Salantų regioniniame parke. Salanto žemupyje ir Blendžiavos upėje yra aptinkama viena iš geriausios būklės nėgių populiacijų visoje Lietuvos teritorijoje.

„NATURA 2000“ EKOLOGINIS TINKLAS

Siekiant užtikrinti ilgalaikį vertingiausių ir nykstančių Europos buveinių ir rūšių išlikimą ir apsaugoti jas ateities kartoms sukurtas „Natura 2000“ Europos Sąjungos saugomų teritorijų ekologinis tinklas. Jį sudaro daugybė skirtingų saugomų teritorijų visame Europos žemyne ir yra sukurtas įgyvendinat Paukščių bei Buveinių direktyvas, atliekančias esminį vaidmenį stabdant biologinės įvairovės nykimą Europos Sąjungoje. Šiandien „Natura 2000 tinklą“ sudaro daugiau nei 27 000 sausumos ir jūrų vietovių, apimančių apie 18% Europos sausumos ir beveik 10% jūrų teritorijų nuo arkties iki tropinių salų.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos informacija