2022-07-07

INFORMAVIMAS DĖL NUSTATYTŲ SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“ buvo patvirtintos valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ir jų buferinės apsaugos zonų schemos. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 2 punktu, informuojame, kad sklypuose, į kuriuos patenka objektų teritorijos ir (ar) jų buferinės apsaugos zonos, taikomos minėto įstatymo V skyriaus antro skirsnio 61 straipsnio ir (ar) trečio skirsnių 63 straipsnio nuostatos.

Objektų schemas galite rasti šioje nuorodoje. Taip pat saugomų teritorijų ir gamtos paveldo objektų galiojančios ribos pateikiamos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro internetinėje svetainėje adresu http://stk.am.lt.