2022-09-26

INFORMACIJA APIE NAUJAS DIREKCIJAS – NAUJOSE INTERNETO SVETAINĖSE

Informaciją apie naujų saugomų teritorijų direkcijų veiklą bei specialistų kontaktus galima rasti neseniai pradėjusiose veikti Aukštaitijos saugomų teritorijų, Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijų interneto svetainėse. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija naują tinklalapį susikurs artimiausiu metu.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos interneto svetainė https://astd.lrv.lt/lt/ teikia informaciją apie Anykščių, Asvejos, Biržų, Gražutės, Kauno marių, Krekenavos, Sartų ir Sirvėtos regioninius parkus. Čia galima rasti ekologų, kraštotvarkininkų ir kitų darbuotojų kontaktus

Aktualijas apie Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos veiklą interesantai gali rasti interneto svetainėje https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt . Čia sudėti ir šios direkcijos, kuri apjungė buvusias Aukštadvario, Dieveniškių, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijas, kontaktai 

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos tinklalapyje https://zemaitijosstd.lrv.lt/lt/ galima rasti Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato naujienas bei reikiamą informaciją, pateikti specialistų ir darbuotojų kontaktai.

Naujų saugomų teritorijų direkcijų interneto svetainėse pateikiamos ne tik aktualios naujienos, bet ir pagrindiniai veiklos tikslai: išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, išsaugoti biologinę įvairovę (ekosistemas, natūralias buveines ir rūšis), sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams, sudaryti sąlygas rekreacijai, pažintiniam turizmui, propaguoti etnokultūros tradicijas ir kita.

Rubrikoje „Teisinė informacija“ galima rasti teisės aktus ir jų projektus, pažeidimus, taip pat tyrimus ir analizes. Rubrikoje „Administracinė informacija“ pateikti direkcijų nuostatai, planavimo dokumentai,  informacija apie viešuosius prikimus, laisvas darbo vietas ir kita.

Instituciniai naujų saugomų teritorijų direkcijų tinklalapiai sukurti pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų interneto svetainėms aprašą. Dauguma valstybinių įstaigų dabar turi atnaujintas interneto svetaines su domeno dalimi ...lrv.lt. Tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės institucijas  ir įstaigas, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

Visų saugomų teritorijų direkcijų kontaktai yra sudėti į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapį.

Primename, kad jau veikia naujų saugomų teritorijų direkcijų paskyros socialiniame tinkle „Facebook“, kur galima rasti aktualiausią informaciją apie gamtosauginius renginius ir iniciatyvas:

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos FB 

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos FB 

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos FB 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos FB