ĮGYVENDINAMOS GAMTOTVARKOS PRIEMONĖS

Data

2019 10 22

Įvertinimas
0
kREKENAVOS PIEVOS.jpg

Krekenavos regioninio parko Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinyje, kurio dalis yra Europos bendrijos svarbos „Natura 2000“ teritorija LTPAN001 Nevėžio vidurupio slėnis, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000 teritorijose (I)", vykdomi pievų tvarkymo darbai. 

Šių darbų tikslas - kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas, didžiausią dėmesį skiriant pievų buveinių geros būklės atkūrimui ir palaikymui. Pagrindinė grėsmė pievoms yra nutrūkusi ūkinė veikla (ganymas, šienavimas), ir iš to kylantys ilgalaikiai pokyčiai: dirvoje daugėja maisto medžiagų, pievos užželia menkaverčiais aukštaūgiais žolynais, plinta krūmai ir medžiai. 

Ūkinis naudojimas pievose palaiko pusiausvyrą: iš dirvožemio augalų įsisavinamos maisto medžiagos su nušienauta mase pašalinamos iš teritorijos, ganant gyvulius bei šienaujant pievas palaikoma didelė žolinės augalijos įvairovė, neįsigali sumedėjusi augalija. Gamtotvarkos darbai „Natura 2000“ teritorijoje BAST Nevėžio vidurupio slėnis atliekami, siekiant atkurti ir išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralios buveines 6530 miškapieves, 6510 šienaujamos mezofitų pievas, 6450 aliuvines pievas.

Tvarkomas plotas Nevėžio upės slėnyje ties Krekenava sudaro 90 ha. 2017–2018 m. šiame plote buvo kertami ir šalinami menkaverčiai krūmai, mulčiuojamos bei šienaujamos apleistos pievos. 2019 m. žiemą 30 ha plote buvo kertamos krūmų atžalos, šalinami virtuoliai ir potvynio metu į pievas atplukdyti medžių kamienai. 

Šių metų vasarą  sutvarkyta  60 ha pievų,- nušienauta žolinė augalija, biomasė surinkta į rulonus ir  perduota galvijus auginančiam vietos ūkininkui. Vykdant gamtotvarkos darbus, siekiama įtraukti vietos gyventojus, sudarant  sąlygas ūkininkauti šiuose plotuose jau tvarkymo darbų metu.  Ūkininkai ir sklypų savininkai skatinami deklaruoti ir toliau naudoti žemės plotus bei gauti išmokas. Jau šiuo metu kai kuriuose plotuose yra ganomi gyvuliai. Tikimasi, kad nuo 2020 m., pasibaigus projektui, vietos gyventojai  pasinaudos galimybe ūkininkauti atkurtose pievų buveinėse ir tuo prisidės palaikant gerą šios vietovės būklę.

Tvarkymo darbus 2017–2020 m. teritorijoje vykdo UAB „Nodama“, įgyvendinant Gamtotvarkos paslaugų sutartį, 2017 metais pasirašytą su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Krekenavos regioninio parko direkcija yra šio projekto partneris.