>
2024-02-21

IEŠKOME KOLEGOS PRASMINGAM DARBUI

Prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos komandos kviečiame prisijungti

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS VEDĖJĄ

Iš naujojo vedėjo (-jos) tikimės:

•    Gebėjimą organizuoti ir koordinuoti kompleksinius projektus, įskaitant „Natura 2000“ teritorijų atranką, gamtotvarkos planų rengimą.
•    Sprendimų parengimą dėl potencialaus poveikio natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims bei jų organizavimą ir koordinavimą.
•    Gebėjimą efektyviai valdyti ir koordinuoti natūralių buveinių ir saugomų rūšių monitoringo veiklas, taip pat organizuoti priemones dėl invazinių rūšių reguliavimo ir laukinių gyvūnų gausos kontrolės.

Daugiau informacijos - https://vstt.lrv.lt/lt/administracine-informacija/konkursai/

Dokumentų pateikimo būdas per VATIS prašymų teikimo modulį - https://portalas.vtd.lt/lt/biologines-ivairoves-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;56120.html

Skelbimas galioja iki kovo 6 dienos.