exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

GEOGRAFINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE

Data

2020 11 18

Įvertinimas
0
GIS_ST.png

Šiandien minima Geografinių informacinių sistemų (GIS) diena. GIS - tai kompiuterinių žemėlapių kūrimo priemonių visuma, iš įvairių duomenų bazių ir šaltinių gaunamus buvimo vietos duomenis paverčianti vizualiais sluoksniais. Minėdami šią dieną ir kartu švęsdami geografijos žinių savaitę kviečiame susipažinti su aktualiausiomis duomenų bazėmis saugomų teritorijų srityje, kurių pagrindas yra GIS.

Geografinės informacinės sistemos saugomose teritorijose padeda spręsti įvairius uždavinius tiek Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM, tiek saugomų teritorijų direkcijų specialistų kasdienėje veikloje.

Saugomose teritorijose specialistai saugo ir tvarko, atlieka tyrimus, vykdo prevencinę veiklą, informuoja visuomenę apie kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės vertybes, dalyvauja rengiant ir derinant teritorijų planavimo dokumentus. Sprendžiant šiuos klausimus visuomet reikia geografinių, biologinių žinių ir informacinių technologijų. 

Saugomų teritorijų sistema sudaro 17,57 proc. visos Lietuvos. Kur yra išsidėsčiusios saugomos teritorijos? Kaip apskaičiuojamas saugomų teritorijų plotas?

Visa informacija apie saugomas teritorijas Lietuvoje yra kaupiama ir analizuojama saugomų teritorijų valstybės kadastre https://stk.am.lt/portal/.  Saugomų teritorijų kadastre registruojami rezervatai, draustiniai, gamtos paveldo objektai, valstybiniai parkai, pajūrio juosta, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos, atkuriamieji ir genetiniai sklypai, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų funkcinio prioriteto zonos, valstybinių rezervatų, valstybinių draustinių, gamtos paveldo objektų, valstybinių parkų, biosferos rezervatų buferinės apsaugos zonos, taip pat tinklo „Natura 2000“ teritorijos.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre (duomenų sistemoje) kaupiami ir saugomi, sisteminami, apdorojami duomenys apie nurodytas teritorijas ir jose saugomas gamtos ir nekilnojamąsias kultūros vertybes.

„Saugomų teritorijų kadastre galite gauti detalią informacija apie saugomą teritoriją: kodėl ir kada ji buvo įsteigta, koks jos įsteigimo tikslas, taip pat pažymėta, jeigu yra tvarkymo planas. Taip pat galima sužinoti, ar sklypas patenka į saugomą teritoriją." – teigia Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja A. Jasinavičiūtė. Identifikavęs save per elektroninę bankininkystę ir įvedęs savo sklypo numerį savininkas gali gauti išrašą, kuris parodo, ar jo sklypas yra saugomoje teritorijoje.“

Saugomų rūšių informacinė sistema (SRIS), kurioje kaupiami ir tvarkomi duomenys apie saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, taip pat šių duomenų teikimas visuomenei - https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action Sistemoje sukaupti duomenys naudojami praktinės gamtosaugos veiklose: rengiant saugomų rūšių apsaugos planus, gamtotvarkos planus, saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentus, rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, rengiant miškotvarkos dokumentus, priimant sprendimus dėl miško įveisimo ne miško žemėje, rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir daugelyje kitų sričių. Sistemos duomenys taip pat gali būti naudojami mokslo srityje: rengiant analizes, strategijas, prognozes, susijusias su saugomų rūšių paplitimu, gausumu, būkle ir pan.

Jeigu pamatėte retą paukštį, augalą ar grybą? Praneškite! Saugomų rūšių informacinėje sistemoje galima ne tik gauti informacijos, bet ir aptikus retą paukštį, augalą ar grybą jai apie tai pranešti. Tokią informaciją patikrinus specialistui, ji paskelbiama viešai – taip galima prisidėti prie aktualios informacijos pildymo apie nykstančias ar atsikuriančias rūšis.

Dar viena duomenų bazė -  tai Biologinės įvairovės duomenų sankaupa – www.biomon.lt Šioje duomenų bazėje galėsite peržiūrėti gamtotvarkos planus, taip pat susipažinti su buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos tikslais. BIOMON skirta ne tik saugomų teritorijų darbuotojams, bet taip pat ir specialistams, atliekantiems stambių plėšrūnų apskaitą, žvėrių pėdsakų registraciją. Taip pat šioje sistemoje kaupiama informacija apie sumedžiotus vilkus, stumbrų apskaitą. Saugomose teritorijose direkcijų specialistai įgyvendina biologinės įvairovės monitoringą, visi monitoringo duomenys kaupiami taip pat šioje bazėje.

GIS technologijų pagalba sprendžiama daugybė klausimų mokslo, technologijų, įvairiose socialinėse ar humanitarinėse srityse, bet ir APLINKOSAUGOJE.