>
2022-12-29

GAMTOS SKULPTŪROS PRIE NEMUNĖLIO UPĖS

Nemunėlio-Apaščios geologinis draustinis išsiskiria ne tik vaizdingomis dolomitų atodangomis, natūralių pievų buveinėmis bet ir žiemą gamtos sukurtomis ledo skulptūromis.

Iš stataus Nemunėlio upės šlaito trykštantis gruntinis vanduo susimaišo su dolomitmilčiais ir sušaldamas sukuria balkšvos, gelsvos ir vietomis melsvos spalvos „vandens stalagtitus". 

Nemunėlio-Apaščios geologinis draustinis − valstybinis geologinis draustinis Biržų rajone. Draustinis įsteigtas 1960 metais, siekiant išsaugoti viršutinio devono periodo dolomito ir mergelio atodangas Nemunėlio ir Apaščios upių atkarpose, slėnio terasų, upių vingių, požeminio vandens versmelių apsaugai. 

Draustinio teritorijoje saugomos karbonatinių uolienų atodangos, ovaliosios geldutės, paprastieji kūjagalviai, ūdros.

Nemunėlio-Apaščios geologiniame draustinyje yra Tabokinės atodanga, taip pat Muoriškių ir Nemunėlio Radviliškio atodangos.

Šis draustinis įtrauktas į ES saugomų teritorijų tinklą Natura 2000.