2022-01-04

GALIMYBIŲ STUDIJA APIE MIŠKŲ PLĖTRĄ

Įvairiose šalies strateginėse programose nurodomas siektinas šalies miškingumo rodiklis neatitinka realių miškingumo didinimo galimybių. Siekiant išanalizuoti esamą situaciją, nustatyti miškų veisimo potencialą ir sudaryti prielaidas įveisti miškus ne miško žemėje bei didinti šios veiklos populiarumą, Aplinkos ministerijos užsakymu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba atliko Miškų plėtros ne miško žemėje Lietuvoje galimybių studiją.

Galimybių studijai rengti į Valstybinę saugomų teritorijų tarnyba buvo įdarbinti 3 specialistai: GIS specialistas Ignas Šviežikas, miškininkas dr. Gintautas Mozgeris, kraštotvarkininkas dr. Ričardas Skorupskas. Projekto koordinatorė - VSTT Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Agnė Jasinavičiūtė.

Tarnyba, pradėjusi įgyvendinti projektą, pirmiausia atliko reikalingų erdvinių duomenų rinkinių analizei ir oficialiai raštu kreipėsi į atitinkamų erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojus – Žemės ūkio ministeriją, Aplinkos ministeriją, Valstybinę miškų tarnybą, Nacionalinę žemės tarnybą, Lietuvos geologijos tarnybą, VĮ Valstybinės žemės fondą ir kitas įstaigas.

Šioje studijoje buvo nustatytos žalios teritorijos, kur būtų galima įveisti mišką – tai 157 tūkst. ha, kas dabartinį Lietuvos miškingumą padidintų iki 36,1 proc. Tokį miškingumą galima būtų pasiekti ir be didesnių teisės aktų pakeitimų, tačiau reikėtų didesnį dėmesį ir paskatinimą skirti žemės savininkams ir miškų valdytojams.

Šiuo metu Lietuvos miškingumas siekia 33,7 proc. ir atitinka ES šalių vidurkį, tačiau svarbiausiuose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose numatoma pasiekti 38 proc. miškingumą iki 2050 m., o šiuo metu rengiamoje Nacionalinio miškų susitarimo vizijoje matomas ir 40 proc. miškingumas. Per pastaruosius 20 metų šalies miškingumą pavyko padidinti 3 proc., tačiau paskutiniaisiais metais miškų veisimo apimtys stipriai sumažėjo.

Miškingumo didinimo tikslams pasiekti ypač reikšminga ES parama, kuri teikiama per Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai. 

Labai svarbus miškingumo didinimo potencialas identifikuotas savaime medžiais apaugančiuose nenaudojamuose žemės ūkio plotuose. 

Galimybių studijos ataskaitos ir erdvinių duomenų rinkinio internetinė prieiga - https://bit.ly/3yT707N.