>
2024-01-05

GALIMYBĖ NUOMOTIS NACIONALINIO LANKYTOJŲ CENTRO KONFERENCIJŲ SALĘ IR GAMTOS KLASĘ

Nacionaliniame lankytojų centre vyksta ne tik gamtosauginės edukacijos, bet ir renginiai. Nuo sausio pradžios įsigaliojo Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro Konferencijų salės ir Gamtos klasės trumpalaikės nuomos nauji įkainiai.

Minėtos Nacionalinio lankytojų centro patalpos gali būti išnuomojamos ne konkurso būdu kultūros/gamtosauginiams renginiams, pasitarimams, susirinkimams, simpoziumams, seminarams, mokymo, papildomo vaikų ir jaunimo ugdymo bei užimtumo, kvalifikacijos kėlimo ir kitiems trumpalaikiams renginiams.

Konferencijų salė ir Gamtos klasė nuomojamos pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nacionalinio lankytojų centro patalpų nuomos trumpalaikiams renginiams ne konkurso būdu tvarkos aprašą, kurį galite rasti čia.

  • Konferencijų salės kaina 1 valandai - 36,34 EUR, o 1 dienai - 290,70 EUR.
  • Gamtos klasės kaina 1 valandai - 26,86 EUR, o 1 dienai - 214,92 EUR.
  • Konferencijų salės su Gamtos klase kaina 1 valandai - 41,43 EUR, o 1 dienai - 331,42 EUR.

Minėtos Nacionalinio lankytojų centro patalpos gali būti išnuomotos be konkurso trumpalaikiam renginiui Nacionalinio lankytojų centro darbo valandomis, po darbo valandų ir poilsio dienomis, jeigu tuo metu jos nenaudojamos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos reikmėms.

Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro Konferencijų salės ir Gamtos klasės patalpų nuomai po darbo valandų ir poilsio dienomis taikomas dvigubas nustatytų nuompinigių dydžio tarifas.

Subjektai, norintys išsinuomoti minėtas Nacionalinio lankytojų patalpas trumpalaikiams renginiams, pateikia Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai paraišką, kurią galima rasti čia

Nacionalinio lankytojų centro patalpose gali neatlygintinai renginius organizuoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos steigėjas ir jam pavaldžios įstaigos, taip pat saugomų teritorijų direkcijos. Kitu atveju - įstaigos, įmonės ir organizacijos, esant  ekstremalioms situacijoms (avarijoms likviduoti, priedangai nuo stichinių nelaimių ir panašiai).