2023-09-29

EBPO atstovai lankėsi Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos

Ketvirtadinį (rugsėjo 28 d.) EBPO atstovai lankėsi Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos

Tai vienas iš pradinių susitikimų, kurio tikslas išsiaiškinti, kaip Tarnyba dalyvauja atsinaujinančių energijos išteklių plėtros procesuose bei kaip galima paspartinti leidimų, susijusių su atsinaujinančių energijos išteklių vystymu, išdavimą. EBPO ekspertai Florentin Blanc (EBPO Reguliavimo įgyvendinimo programos vadovas), Alberto Morales, Margarita Escobar (EBPO Reguliavimo Politikos skyriaus atstovai) visą šią savaitę Vilniuje susitikinėjo su vėjo ir saulės jėgainių parkų vystymo projektus nagrinėjančiomis institucijomis. Direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė pristatė saugomų teritorijų sistemą, kokiu tikslu Lietuvoje yra saugomi kraštovaizdžio kompleksai bei biologinė įvairovė, kokiais strateginio, teritorijų planavimo dokumentais, duomenų bazėmis bei kitais įrankiais vadovaujamasi teikiant pastabas, pasiūlymus, išvadas nagrinėjamiems dokumentams. EBPO ekspertai su Tarnybos specialistais aiškinosi, kaip sprendimų priėmimo procesai vyksta Lietuvoje, kokie trūkumai yra vystytojų pateiktuose nagrinėti dokumentuose, ar trūksta vertinimo kriterijų, kodėl Lietuvoje vystytojams nėra aiškumo ir vienodos procedūros taikomos tiek gamtiniu požiūriu mažiau vertingose, tiek poveikio kraštovaizdžiui bei biologinei įvairovei jautresnėse teritorijose.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), bendradarbiaudama su LR Vyriausybe ir Europos Sąjungos Reformų generaliniu direktoratu, vykdo patariamąjį projektą, kurio tikslas – tobulinti Lietuvos atsinaujinančios energijos leidimų išdavimo procesą. Projekto tikslai: supaprastinti leidimų išdavimo procesą, sustiprinti rizika pagrįstus svarstymus ir panaudoti skaitmenines priemones, kad būtų galima greičiau priimti sprendimus ir operatyviau keistis informacija tarp visų susijusių suinteresuotųjų šalių.