DISKUSIJA APIE ŪKININKAVIMĄ ES SVARBOS MIŠKO BUVEINĖSE

Data

2019 10 11

Įvertinimas
0
11.JPG

Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre vyko Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Aplinkos ministerijos bei Valstybinių miškų urėdijos atstovų susitikimas-diskusija. Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti tvarios miškininkystės principus, siekiant išsaugoti ES svarbos buveines.

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas A. Klimavičius renginio dalyviams pristatė „Natura 2000“ tinklą ir su tvarkymu susijusius įsipareigojimus.

VSTT Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistas J. Pašukonis susirinkusiems pristatė Europos bendrijos svarbos miškų buveinių apsaugos reikalavimus, kurių būtina laikytis siekiant užtikrinti gerą apsaugos būklę EB svarbos miško buveinėse.  Svarbiausias ūkinio naudojimo prielaidas šiose gamtiniu požiūriu itin svarbiose teritorijose aptarė VSTT Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas V. Uselis.

Susitikimo metu taip pat diskutuota apie ES svarbos miškų buveinių išsaugojimą taikant naują FSC miškų tvarkymo standartą, o Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas Nerijus Kupstaitis supažindino su galimais pokyčiais miškininkavimo sistemoje, jei būtų priimtas miškų įstatymo pakeitimas.

Taip pat VSTT Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas G. Vaivilavičius pristatė gamtotvarkos duomenų bazę (biomon.lt), kurioje visuomenė gali stebėti, kur yra suplanuoti gamtotvarkos plotai, kokios priemonės numatytos, kokie darbai atlikti.

Renginio pabaigoje ekspertai diskutavo ir aptarė dabartinę situaciją ES svarbos miško buveinėse, dalinosi įžvalgomis, svarstė galimus tvarios miškininkystės principus, atsižvelgiant į renginio metu išsakytus teiginius bei pateiktas esmines įžvalgas.

PRANEŠIMAI:

1. „Natura 2000“ tinklo sukūrimu ir tvarkymu susiję įsipareigojimai

2. Teisiniai Europos bendrijos svarbos miškų buveinių apsaugos reikalavimai

3. EB svarbos miško buveinių gera apsaugos būklė ir ūkinio naudojimo prielaidos

4. Naujas FSC miškų tvarkymo standartas Lietuvai ir ES svarbos miškų buveinių išsaugojimas

5. Miškų įstatymo pakeitimu siūlomi pokyčiai miškininkavimo sistemoje

6. Apsaugos tikslų ir gamtotvarkos duomenų bazės (biomon.lt) pristatymas