DIDĖJA SUSIDOMĖJIMAS GAMTINE EDUKACIJA

Data

2019 10 25

Įvertinimas
0
Edukacinių užsiėmimų akimirkos.jpg

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija džiaugiasi, kad šiais metais organizuojamų gamtinių edukacinių programų ir juose dalyvaujančių vaikų  skaičius didėja. Pamokų gamtoje metu ugdomas gamtosauginis požiūris į mus supančią aplinką, skatinamas mokinių sąmoningumas. 

Parko direkcijos nuostatuose, kaip viena iš veiklos sričių ir funkcijų yra numatoma vykdyti šviečiamąją veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą ir jo apsaugą. Siekdama įgyvendinti šias užduotis direkcija organizuoja įvairaus pobūdžio užsiėmimus. Vieni iš jų – gamtinės edukacinės programos įvairaus amžiaus vaikų grupėms. 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija yra parengusi šešis gamtinius edukacinius užsiėmimus, kurių metu įvairaus amžiaus vaikų grupės mokosi pažinti juos supančią gamtą, vyksta gamtosauginis švietimas. Organizuojami šie užsiėmimai: „Jaunasis pėdsekys“, „Bebro trobelė“, „Medžių pažinimas“, „Pažintis su gyvūnais“, „Pažink Žemaitijos nacionalinį parką žaisdamas“, „Šikšnosparniai – nakties klajūnais“. 

Moksleiviai keliauja pažintiniais takais, aktyviai leidžia laiką, žaidžia žaidimus, atlieka įvairias komandines užduotis, kurių metu susipažįsta su Žemaitijos nacionaliniu parku, jo gamtinėmis, kultūrinėmis vertybėmis ir mus supančia gamta. 

2019 m. užsiėmimuose iš viso dalyvavo 1160 įvairaus amžiaus dalyvių, surengti 58 edukaciniai užsiėmimai.  Tai 41 proc. daugiau nei 2018 m.  Vis didėjantis dalyvių skaičius rodo, kad švietimo įstaigos daugiau dėmesio skiria vaikų gamtosauginiam švietimui, netradicinėms pamokoms gamtoje.  

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija prisideda prie kultūros paso idėjos įgyvendinimo. Kultūros pasas - tai priemonė visų Lietuvos mokinių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems tam tikras kultūros ir meno paslaugas. Parko direkcija yra parengusi  dvi edukacines programas: „Kultūros paveldo ir gamtos takais Platelių dvaro parke“, „Žemaičio buitis“. Užsiėmimuose moksleiviai susipažįsta su Žemaitijos nacionalinio parko gamtinėmis, kultūrinėmis vertybėmis, tradicinėmis šventėmis, amatais ir kt. Jie skatinami domėtis kultūros bei gamtos paveldu, ugdomas jų  kūrybiškumas.