BIRŠTONO PILIAKALNIS BUS NAUJAI PRITAIKOMAS LANKYMUI

Data

2019 12 11

Įvertinimas
0
Birstono_piliakalnis.jpg

Nemuno kilpų regioninio parko lankytojai džiaugiasi naujuoju Birštono apžvalgos bokštu, kuris yra  netoli Škėvonių atodangos. Neužilgo bus naujai pritaikoma lankymui dar viena Nemuno kilpų regioninio parko vertybė – Birštono piliakalnis, dar kitaip vadinamas Vytauto kalnu. Pastaruoju metu lankytojai skundėsi, kad laiptai ir kita infrastruktūra yra avarinės būklės. 

Birštono piliakalnis yra strategiškai patogioje vietoje – Birštono kurorte. Piliakalnis intensyviai lankomas, tačiau laiptai, takai, atraminės sienutės yra stipriai nusidėvėję. Kadangi pakopos vietomis sutrešusios, stichiškai formuojasi takai greta jų, o tai sudaro sąlygas kalno šlaitų erozijai. 

Stačiašlaitį piliakalnį ardo šaltinis bei dėl geologinių procesų atsiradusios įgriovos. Šlaitų erozijai sąlygas sudaro ir krūmai, neleidžiantys susiformuoti žolinei dangai, velėnai.

Pasak specialistų, norint išsaugoti archeologinio paveldo objektą, užtikrinti sąlygas tiek lankytojų saugumui, tiek piliakalnio būklės stabilumui, būtina stabdyti žalojančių veiksnių poveikį.
Tuo tikslu pagal projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I etapas)“ vyks Birštono piliakalnio tvarkybos darbai. Projekto užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Nemuno kilpų regioninio parko direkcija. 

Šiuo projektu bus vykdomi konservavimo darbai: paviršinės erozijos panaikinimas, tvirtinant nuošliaužas, nuvedant lietaus vandenį į drenažo šulinius, įrengiant drenažo rinktuvą; šlaitų tvirtinimas kietmedžio kuolais; vėjovartų, sausuolių bei pažeistų medžių šalinimas, sudarant sąlygas žolinės dangos augimui.

Numatyta išlaikyti esamus takų vingius ir nuolydžius, tačiau bus vykdomi tvarkymo darbai: remontuojamas esamas žvyro dangos takas vakariniu piliakalnio pakraščiu; atliekamas laiptų ir liepto remontas, dalies takų dangų įrengimas; rytinėje dalyje išminto tako vietoje įrengiami nauji laiptai ir kt. 

Griovos tarp piliakalnio ir gyvenvietės šlaitai apaugę krūmais, gausu vėjovartų, tad planuojama jautriai vykdyti dalinius kirtimus. Tarp krūmų vyrauja lazdynai, alksniai, o žolinės dangos po jais praktiškai nėra, todėl susidaro sąlygos kalno šlaitų erozijai. Numatoma kirsti sergantį kaštoną, pušį nulaužta viršūne, du baltalksnius bei medžius, kurie užgožia vaizdus iš viršutinių apžvalgos taškų į Nemuną. 

Birštono piliakalnis yra gausiai lankomas čia atvykusių turistų, kurie kopia į kalną pamatyti Nemuno upės vingį, atsiveriančius unikalius kraštovaizdžius. Po sutvarkymo Vytauto kalno šlaitams negrės erozija, šis objektas bus dar labiau pritaikytas lankymui.