ATKURTOS SAUGOMŲ PIEVŲ BUVEINĖS

Data

2019 11 05

Įvertinimas
0
zemaitijos draustinis.jpg

Gandingos valstybinis  kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Babrungo upės slėnio kraštovaizdis su Gandingos piliakalniu, kitais archeologijos objektais. Šis valstybinis draustinis priskirtas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai būklės tikrinimui, monitoringo vykdymui.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su Ekologijos klubas „Liepija” pateikė paraišką Plungės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti, siekdamas išsaugoti Gandingos kraštovaizdžio draustinio patrauklumą lankytojams, Europos Bendrijos saugomas buveines bei biologinę įvairovę. Iš minėtos programos buvo skirta 12000 eurų, kurie panaudoti 3 ha natūralių, Europos Bendrijos mastu saugomų pievų buveinių „6510, Šienaujamos mezofitų pievos” bei „6210*, Stepinės pievos” atkūrimui Gondingos piliakalnio šlaituose ir jų prieigose.

Buvo iškirsti menkaverčiai krūmai bei medžiai, nušienautos pievos, pašalinta biomasė.Tvarkymo plotuose dar liko krūvose sukrauti menkaverčiai krūmai bei medžiai, kurie bus išgabenti atsiradus įšalui.

Gandingos kraštovaizdžio draustinio teritorija (plotas 255 ha), sutampa su Europos Bendrijos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorija „Gandingos apylinkės”. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 Natura 2000 teritorijai „Gandingos apylinkės“ yra nustatyta visa eilė apsaugos tikslų, iš kurių  šiuo metu bene svarbiausios – išsaugoti natūralių pievų buveines, nes jos sparčiai užželia.

Lietuvoje   tai yra vienintelė saugoma teritorija, turinti net 5 piliakalnius palyginti nedideliame plote.