2023-09-29

ATKURIAMOS PALANKIOS GYVENIMO SĄLYGOS SAUGOMIEMS AUGALAMS

Veisiejų regioniniame parke esančiame Skaisčio gamtiniame rezervate, kuris yra įtrauktas į „Natura 2000“ buveinių tinklą, saugomų teritorijų ekologai organizavo gamtotvarkos darbus,  siekiant atkurti palankią apsaugos būklę saugomoms augalų rūšims. Gamtotvarkos darbai - sumedėjusios augalijos atžalų kirtimas, nendrių ir žolinės augmenijos šienavimas.

Kokioms saugomoms rūšims atkuriamos palankios gyvenimo sąlygos?

Gyvavimo sąlygos gerinamos kalkingose žemapelkėse augantiems saugomiems augalams – pelkinei uolaskėlei, dvilapiams purvuoliams, Rusovo gegūnėms.
Dvilapis purvuolis – neišvaizdus daugiametis augalėlis užaugantis iki 20 cm. Žydi birželio–liepos mėnesiais. Pablogėjus dvilapio purvuolio buveinės sąlygoms, šie augalai lieka mažai gyvybingi, retai žydi, užmezga mažai vaisių. Pagrindinė priežastis, dėl kurios nyksta dvilapis purvuolis – buveinių kitimas ir nykimas. Išlikusiose žemapelkėse augalai nyksta dėl to, kad atviri plotai sparčiai užželia krūmais. Sumažėjus apšviestumui, dvilapiai purvuoliai lieka mažai gyvybingi. Dvilapis purvuolis Lietuvoje saugomas nuo 1962 m., kai buvo įrašytas į saugomų augalų sąrašą. Rūšis įrašyta į visų Europos valstybių, kuriose ji aptinkama, nacionaliniuos saugomų rūšių sąrašus. 

Pelkinė uolaskėlė - daugiametis augalas, išaugantis iki 20 – 30 centimetrų aukščio. Auga retomis grupelėmis. Europos populiacijose nustatyta labai nedidelė genetinė pelkinių uolaskėlių įvairovė. Šie augalai užmezga labai nedaug vaisių ir sėklų. Sėklų daigumas labai nedidelis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios nyksta pelkinės uolaskėlės – buveinių kitimas ir nykimas. Pelkinė uolaskėlė Lietuvoje įrašyta į saugomų augalų sąrašą. Rūšis įrašyta į visų Europos valstybių, kuriose ji aptinkama, nacionalinius saugomų rūšių sąrašus. 

Kodėl svarbu tvarkyti nykstančių augalų buveines?

Pelkių buveinėse su jose augančiomis saugomomis augalų rūšimis vykdomi šie tvarkymo ir priežiūros darbai: nebūdingos atviroms pelkės sumedėjusios augmenijos atžalų šalinimas, nendrynų ir žolinės augmenijos  šienavimas, augalijos biomasės pašalinimas.  Būtina užtikrinti gerą pelkės apsaugos būklę ir palankias egzistavimo sąlygas čia augančioms saugomoms augalų rūšims. Tikimasi išsaugoti nykstančių augalų buveines bei sudaryti palankias sąlygas nykstančių augalų rūšių populiacijos atsikūrimui. 

Parengta pagal Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos informaciją