2022-11-16

AR PAŽĮSTI LIETUVOS SAUGOMAS TERITORIJAS?

Jeigu esi žingeidus ir komunikabilus, pažįsti mūsų krašto saugomas teritorijas, moki vesti ekskursijas ir edukacijas, mėgsti bendrauti su vaikais - pamėgink dalyvauti konkurse į naują darbo vietą. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ieško specialisto dirbti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre. 

O dabar rimtesni reikalavimai:        

Pareigos: Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas  (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Darbo pobūdis:  rengia ir skelbia informaciją apie lankytojų centro veiklą, užtikrina nuolatinį šios informacijos srautą tikslinėms auditorijoms ir plačiajai visuomenei. Rengia, veda žygius, ekskursijas ir edukacines programas lietuvių ir anglų kalba centro lankytojams. Kuria naujus edukacinius užsiėmimus, pritaikytus tam tikrai tikslinei grupei, atsižvelgiant į lankytojų amžių ir poreikius (pvz. ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, suaugusiems, specialių poreikių lankytojams, senjorams ar šeimai). Inicijuoja ir organizuoja lankytojų centro renginius, akcijas, susijusias su Tarnybos veikla. Talpina informaciją interneto svetainėse ir Facebook bei kituose socialiniuose tinkluose. Atnaujina ir talpina informaciją lietuvių ir  anglų kalbomis lankytojų centro terminaluose. Bendradarbiauja su saugomų teritorijų Direkcijų specialistais savo kompetencijos ribose. Teikia Tarnybos vadovui pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo lankytojų centre. Rengia pasiūlymus, paraiškas ekologinio švietimo programoms finansuoti. Vykdo švietėjišką – propagandinę – mokomąją veiklą.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis išsilavinimą arba aukštasis koleginis išsilavinimas.  Pareigybės lygis – A.

Reikalavimai:
•    mokėti bendrauti, turėti komunikacijos bei administravimo įgūdžių;
•     būti susipažinusiam ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius gamtosauginį švietimą;
•     žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos veiklos pagrindus, tikslus ir uždavinius;
•     mokėti valdyti informaciją: ją rinkti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
•         mokėti vesti žygius, ekskursijas, edukacijas, renginius, pateikti informaciją (žodžiu ir raštu) lankytojams, visuomenei, suinteresuotoms institucijoms ir asmenims;
•         savarankiškai planuoti, organizuoti lankytojų centro ir gamtosauginio švietimo veiklas;
•     mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. Kitų užsienio kalbų žinojimas būtų privalumas; 
•      žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
•      mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

Darbo užmokestis:  pareigybės atlyginimo koeficientas  8,0 (darbo užmokestis 1448,00 eurų neatskaičius mokesčių). Tikslus darbo užmokestis priklausys nuo profesinio darbo patirties, išsilavinimo, vyriausybės nustatytos pareiginės algos šakutės nuo 5,5 iki 11,6. 

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičiavus mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.
Kitos apmokėjimo sąlygos: galimi priedai.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Darbo laikas: II-V 9.00 – 18.00, VI 10.00 -16.00. Sekmadienis ir pirmadienis - nedarbo dienos

Darbo vietos adresas: Antakalnio g. 25, Vilnius.

Asmenys, norėdami dalyvauti pokalbyje, dokumentus (CV)  teikia elektroniniu paštu: [email protected] 
Į pokalbį bus kviečiami tik reikalavimus atitinkantys asmenys.

Skelbimas galioja iki 2022-11-30