2024-02-05

AR NORINT KIRSTI SAVOMS REIKMĖMS NATURA 2000 TERITORIJOSE, REIKIA VYKDYTI REIKŠMINGUMO PROCEDŪRAS

Šių metų vasario 1 dieną LRT televizijos laidoje „LRT girdi“ paskelbta informacija, kad savo miške „pasimalkauti“ norintys žmonės neva gali būti nubausti už nelegalų kirtimą. Kitaip tariant, savininkai savo miške, kuris yra ir  Europos Sąjungos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija, turėtų atlikti reikšmingumo vertinimą, jeigu norėtų išsikirsti  miško savo reikmėms (pvz. neplyni miško kirtimai vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo).

Šis teiginys neatitinka tikrovės nuo š. m. sausio 23 dienos. Situacija buvo tokia, kad Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistai žurnalistams pateikė informaciją, kuri buvo aktuali sausio 16 dieną, kai buvo filmuojamas reportažas.

Aplinkos ministerija 2024 m. sausio 23 d. raštu išaiškino, kad poveikio aplinkai reikšmingumas nenustatomas mažareikšmiams kirtimams.

Įgyvendinant Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. EA-716-624/2023, miškų ūkio planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms, reikšmingumo nustatyti nereikia, kai miško kirtimai bus vykdomi pagal pranešimus apie ketinimą kirsti mišką, kurie, vadovaujantis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, neprilyginami leidimams kirsti mišką.

Tad nereikia nerimauti ir miško savininkai, norintys išsikirsti medienos savo reikmėms, dėl reikšmingumo išvados į saugomų teritorijų direkcijas kreiptis neturės.

 Visais aktualiais su leidimų kirsti mišką išdavimu, kai miškas patenka į „Natura 2000“ teritorijas, susijusiais klausimais, miškų savininkai gali kreiptis Valstybinės miškų tarnybos konsultacijų telefonu +370 670 06211.

 Primename:

 Jei ūkinės veiklos iniciatorius prašo įvertinti dokumentą, kuriuo numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą ir kuris detalizuoja visas konkrečias ūkines priemones, nurodo konkrečias jų vykdymo vietas ir sąlygas – pildomas Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 3 priedo bendroji ir A dalys, o reikalingi dokumentai pateikiami atitinkamai saugomos teritorijos direkcijai. Pačią planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą kartu su joje pateiktomis pildymo rekomendacijomis galima rasti čia: Rekomendacijos formai pildyti

Jei dokumentas, pagal kurį numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą, nedetalizuoja ūkinių priemonių, nenurodo konkrečių jų vykdymo vietų ir sąlygų (pvz., didelės aprėpties valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas ar, išimtinais atvejais, labai didelio ploto privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektas) – tokiais atvejais turi būti užpildomas reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 1 priedo bendroji ir A dalys, o reikalingi dokumentai pateikiami Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ tinklo teritorijoms reikšmingumo ir būtinybės atlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV). Plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą galima rasti reikšmingumo nustatymo tvarkos apraše.

Kur galite rasti informaciją apie saugomas teritorijas?

www.stvk.lt

https://sris.biip.lt/

www.biomon.lt