APLINKOS MINISTERIJAI PATEIKTAS PUNIOS ŠILO APSAUGOS TIKSLŲ PROJEKTAS

Data

2019 11 29

Įvertinimas
0
Punios silas_R. Jakaicio foto.JPG

PUNIOS ŠILO APSAUGOS TIKSLŲ PROJEKTAS

Siekiant subalansuoti apsaugos tikslus Punios šilo botaninio – zoologinio draustinio teritorijoje, Aplinkos ministerija pavedė Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai (VSTT) iki 2019 m. gruodžio 1 d. parengti  ir pateikti vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir įrašytos į sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, – „Punios šilas“ apsaugos tikslų projektą.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus Alberto Stanislovaičio įsakymu buvo suburta darbo grupė, kurią sudarė VSTT Metodinio – analitinio centro gamtosaugos ekspertai, Biologinės įvairovės skyriaus specialistai,  mokslininkai - miškininkai iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Nemuno kilpų regioninio parko darbuotojai. Punios šile buvo atlikta Europos Bendrijos svarbos gamtinių vertybių inventorizacija ir jų būklės vertinimas.

2019 m. lapkričio 14 d. Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre vyko diskusija apie Punios šilą, kurioje dalyvavo mokslininkai, gamtosaugos specialistai  ir visuomenės atstovai. Susirinkusiems buvo pristatyti Punios šilo vietovės gamtinių vertybių būklės vertinimo rezultatai. Pakvietus diskutuoti, kaip šioje vietovėje būtų galima efektyviau išsaugoti geros būklės buveines, pagerinti nepakankamai gerą buveinių būklę, kaip spręsti dėl sanitarinių kirtimų ir genetinių medynų susidariusią dilemą bei patenkinti visuomenės lūkesčius, diskusijos  dalyviai išsakė daug vertingų įžvalgų, nuomonių ir pasiūlymų. Mokslininkų ir visuomenės atstovų susirinkimas buvo diskusinio pobūdžio, jame dar nebuvo pateiktos galutinės ekspertų rekomendacijos.

Vykdant Aplinkos ministro pavedimą dėl apsaugos tikslų nustatymo Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio teritorijoje, lapkričio 29 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pateikė Aplinkos ministerijai  vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir įrašytos į sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, – „Punios šilas“ apsaugos tikslų projektą. 

Su projektu plačiau susipažinti galite čia.

Ekspertų pristatymai:

Vietovės „Punios šilas“ apsaugos tikslų nustatymas;

Vietovės „Punios šilas“ EB svarbos gyvūnų rūšys ir jų apsauga;

Vietovės „Punios šilas“ EB bendrijos ir augalų rūšys bei jų apsauga.