Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

 Praneškite apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. 

Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios sąlygos:

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su:

 • Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 •  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija;
 •  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Anykščių regioninio parko direkcija;
 •  Asvejos regioninio parko direkcijai:
 •  Aukštadvario regioninio parko direkcija;
 •  Biržų regioninio parko direkcija;
 •  Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija;
 •  Dubysos regioninio parko direkcija;
 •  Kauno marių regioninio parko direkcija;
 •  Krekenavos regioninio parko direkcija;
 •  Kurtuvėnų regioninio parko direkcija;
 •  Metelių regioninio parko direkcija;
 •  Nemuno deltos regioninio parko direkcija;
 •  Nemuno kilpų regioninio parko direkcija;
 •  Neries regioninio parko direkcija;
 •  Pagramančio regioninio parko direkcija;
 •  Pajūrio regioninio parko direkcija;
 •  Panemunių regioninio parko direkcija;
 •  Rambyno regioninio parko direkcija;
 •  Salantų regioninio parko direkcija;
 •  Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija;
 •  Sirvėtos regioninio parko direkcija;
 •  Tytuvėnų regioninio parko direkcija;
 •  Varnių regioninio parko direkcija;
 •  Veisiejų regioninio parko direkcija;
 •  Ventos regioninio parko direkcija;
 •  Vištyčio regioninio parko direkcija;
 •  Žagarės regioninio parko direkcija;
 •  Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

 •  nusikalstamą veiką; 
 •  administracinį nusižengimą;   
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijomis.

.

                                 Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

 1. Elektroniniu paštu: praneseju.apsauga@vstt.lt. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
 2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

                               Kompetentingas subjektas – darbo grupė.

                              Darbo grupės vadovas (-ė): Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė.

                              Nariai:

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Manvydas Pilka;

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Sochacka.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                                               AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

      1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

      2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

     3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30   įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“ /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/VSTT_praneseju_vidinis_kanalas_tvarkos_aprasas_2021.docx;

     4. Pranešimo apie pažeidimą šablonas /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/PRANE%C5%A0IMAS%20APIE%20PA%C5%BDEIDIM%C4%84.docx.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-22