Dovanų politika

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos dovanų politika 

Dovanų priėmimo atmintinė

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomendacijos dėl sistemos pareigūnų ir darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

VTEK mokomoji vaizdo medžiaga

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos gautų dovanų registras

 

Eil. Nr.

Data

Dovana (dovanos aprašymas)

Dovanojimo aplinkybės (vieta, laikas, dovanojimo priežastis ir pan.)

Dovanotojas*

Dovanos gavėjas*

Nustatyta dovanos vertė

Dovanos statusas

Pastabos (nurodoma informacija apie dovanos naudojimą ir kt.)

1.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nurodomi duomenys, kurių paskelbimas atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-14