Antikorupcinės aplinkos kūrimas

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (IR PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ) DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

VTEK mokomoji vaizdo medžiaga

DĖL ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJOS FORMA

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, TAIKOMAS VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUI /uploads/vstt/documents/files/AM%20%20lobizmo%20deklaravimo%20apra%C5%A1as.docx

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL LOBISTINĖS VEIKLOS IR ĮTAKOS TEISĖKŪRAI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai 2020 m. 

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai 2022 m./uploads/vstt/documents/files/2022%20m_%20tyrimas.odt.docx

________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-23