Korupcijos prevencija

                            Asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

                       Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Jūratė Mikalčienė

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

8 61977353

[email protected]

 

                                                            Pavaldžios institucijos

1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Sandra Nalivaikė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

8 659 73410

[email protected]

2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vaidas Miliauskas

Vyriausiasis specialistas

8 610 10 999

[email protected]

3.Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Romualda Žičkienė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė

8 640 48 187 

[email protected]

 

4. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Giedrius Norvaišas

 Direktoriaus pavaduotojas

8 698 14 302

[email protected]

5. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija

Kęstutis Šerepka

Direktoriaus pavaduotojas

866698058

[email protected]

 

6. Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija

Ramūnas Krugelis

Direktoriaus pavaduotojas

867672909

[email protected]

7.  Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija

 Michailo Denisenko

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

846412483

[email protected]

8. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

Modestas Gečys

Teisininkas

864612212

[email protected]

 

 

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.  Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalį  prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas įstaigos vadovas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ji surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

      

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2022 m. liepos 8 d.  įsakymu Nr. V-83

 

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT AR TEIKIANT ASMENĮ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovas skiriantis į pareigas

1.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

Tarnybos direktorius

 

 

Biologinės įvairovės skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

Teisės ir personalo skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

Teisės ir personalo  skyrius

Vyriausiasis specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Tarnybos direktorius

 

 

 

Viešųjų pirkimų ir projektų skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyrius 

Vedėjas

Tarnybos direktorius

2.

Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

3.

Dzūkijos NP ir Čepkelių VGR direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

4.

Žemaitijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

5.

Kuršių nerijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

6.

Aukštaitijos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

7.

Dzūkijos - Suvalkijos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

8.

Mažosios Lietuvos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

9.

Žemaitijos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

 

     

                                                                                                    Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
 2. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų derinimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KS-332 "Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo"
 4. Viešųjų ir privačių interesų derinimo Aplinkos ministerijoje tvarkos aprašas
 5. Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašas ir jo priedai

  

            INFORMACIJA APIE ASMENŲ NUSIŠALINIMO/ NUŠALINIMO ATVEJUS

 

           2022 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

 

           2021 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejai:

 

EIL. Nr.

Asmens Vardas, pavardė

Pareigos

Priežastys

Nusišalinimas priimtas/nepriimtas

Nusišalinimo ar nušalinimo data

1.

Vygantas Kilčauskas

Dubysos regioninio parko direktorius

Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su jo nuosavybės teise valdomu nekilnojamuoju turtu, kuris yra Dubysos regioninio parko Betygalos kraštovaizdžio draustinyje.

Priimtas

2021-03-30

2.

Rimvydas Tamulaitis

Kurtuvėnų regioninio parko direktorius

Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su UAB „Infes Technologijos“

Priimtas

2021-07-26

3.

Aušra Feser

Kuršių nerijos NP direktorė

Nusišalinimas nuo sprendimų, susijusių su įmone „Euronet“, rengimo, svarstymo ar priėmimo

Priimtas

2021-07-28

4.

Pavel Trusov

Sirvėtos RP direktorius

Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su sodybos atstatymu Rakštelių k., Švenčionių sen., Švenčionių r.

Priimtas

2021-08-02

          

                           Asmenys, atsakingi už interesų konfliktų prevenciją

                       Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Jūratė Mikalčienė

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

8 61977353

[email protected]

 

                                                            Pavaldžios institucijos

1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Sandra Nalivaikė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

8 659 73140

[email protected]

       

2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Lina Žukauskienė

Direktoriaus pavaduotoja

8 64504795

[email protected]

3.Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Romualda Žičkienė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė

8 640 48 187 

[email protected]

 

4. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Aurelija Razguvienė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

8 448 49 337

865907930

aurelija.razguviene@zemaitijosnp.lt

5. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija

Kęstutis Šerepka

Direktoriaus pavaduotojas

866698058

[email protected]

6. Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija

Ramūnas Krugelis

Direktoriaus pavaduotojas

867672909

[email protected]

7. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija

Michailas Denisenko 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

846412483

[email protected]

8. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

Modestas Gečys

Teisininkas

864612212

[email protected]

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-2027 m. korupcijos prevencijos programa, taikoma ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-26         

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

 1.  

Parengti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams informaciją apie Aplinkos ministerijos patvirtintus antikorupcinio elgesio standartus (antikorupcinio elgesio kodeksą)

 

Užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą

Korupcijos netoleravimas saugomų teritorijų apsaugos sistemoje

2022 m. I ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 1.  

Dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklose

 

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

Nepakantumas korupcijai

2022 m. pirmas ir antras pusmečiai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

Korupcijos prevencijos srityje (tolerancijos korupcijai nustatymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

 1.  

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę

 

Minimizuoti korupcijos riziką viešųjų ir privačių interesų srityje

 

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės užtikrinimas

 

2022 m. kiekvieną ketvirtį

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 1.  

Tęsti vykdomą saugomų teritorijų direkcijų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teismų praktikos apibendrinimą ir su juo supažindinti visus sistemos darbuotojus

Darbuotojų teisinis švietimas sprendžiant tam tikrus klausimus (pvz., servitutai, juridinio fakto nustatymas, neteisėta statyba)

 

 

 

 

Mažinti neteisingų / neteisėtų sprendimų priėmimo riziką  

 

 

2022 m.

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Atlikti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų  darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą

 

Nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, jų patirtį ir santykį su tokiomis apraiškomis, sužinoti darbuotojų požiūrį ir poreikį dėl korupcijos prevencijos priemonių

 

 

Nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį 

 

 

 

2022 m. II pusmetis

 

 

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

 

 

 

4.

 

Parengti ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti saugomų teritorijų direkcijų veiklos patikrinimo aprašą

 

Užtikrinti veiklos aiškumą, pašalinti sąlygas galimam piktnaudžiavimui

 

Galimo piktnaudžiavimo užkardinimas

 

2022 m. II ketvirtis

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

5.

 

Inventorizuoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų vykdytus saugomų teritorijų tyrimus, monitoringus, studijas ir sudaryti šių duomenų rinkinį

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

 

Korupcijos rizikos suvaldymas

 

2022 m. IV ketvirtis

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

6.

Parengti kriterijus dėl saugomų teritorijų buferinių apsaugos zonų nustatymo

 

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

Korupcijos rizikos suvaldymas

 

2022 m. IV ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

7.

Inicijuoti Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020-06-03 įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706, 34.6 papunkčio pakeitimą parengiant šios teisės normos projektą

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

Korupcijos rizikos suvaldymas

2022 m. IV ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

    

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 2022 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

  2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.V-36          

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

 1.  

Parengti informaciją darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešųjų ir privačiųjų interesus ir pareigą vengti interesų konflikto

Reguliariai atnaujinamos žinos įstatymo reguliuojamoje srityje.

 

Žinomos prievolės kylančios iš įstatymo.

Laiku pateiktos viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos, išvengta interesų konflikto

2021 m., nemažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 1.  

Atlikti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Am ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų  darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą

Nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys, jų patirtį ir santykį su tokio pobūdžio apraiškomis

Nepakantumo korupcijai  didinimas, nepotizmo apraiškų netoleravimas, priimamų sprendimų skaidrumas

 

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 1.  

Dalyvauti LR specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose

Atnaujintos žinios, gauta naujausia informacija

Geresnis teisė aktų žinojimas, gauti praktiniai įgūdžiai

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

Korupcijos prevencijos srityje (rotacijos taikymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

 1.  

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę

 

Minimalizuoti riziką viešųjų ir privačių interesų srityje.

 

 

Vykdoma kontrolė užtikrins Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.

 

2021 m. ne mažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

 1.  

Kasmet apibendrinti naujausią direkcijų ir VSTT teismų praktiką

 

Gilinti darbuotojų teisines žinias, supažindinti juos su aktualiais teismų sprendimais, palengvinti tam tikrų problemų sprendimą (pvz., servitutai, juridinio fakto nustatymas, neteisėta statyba ir kt.) remiantis esama teismų praktika, tokiu būdu sumažinant neteisingų / neteisėtų sprendimų priėmimo riziką   

Geresnis darbuotojų teisinis išprusimas, tinkamesnis sprendimų priėmimas konkrečiose situacijose, atsižvelgiant į esamą teismų praktiką, didesnė teisingo sprendimo priėmimo tikimybė

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

                     

 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 2021 m 

__________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (IR PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ) DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

VTEK mokomoji vaizdo medžiaga

DĖL ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJOS FORMA

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, TAIKOMAS VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUI /uploads/vstt/documents/files/AM%20%20lobizmo%20deklaravimo%20apra%C5%A1as.docx

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL LOBISTINĖS VEIKLOS IR ĮTAKOS TEISĖKŪRAI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai 2020 m. 

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai 2022 m./uploads/vstt/documents/files/2022%20m_%20tyrimas.odt.docx

________________________

         Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis korupcijos rizikos analizę apibrėžia kaip  korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymą ir nagrinėjimą antikorupciniu požiūriu.

        Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba:

 • 2021 m.  analizuota Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos veikla koreguojant saugomų teritorijų ribas, nustatant veiklos sąlygas saugomose teritorijose, jose vykdomos veiklos atitikties nustatytam teisiniam reglamentavimui kontrolės vykdyme (2021 m. korupcijos rizikos analizė)

   

      Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą apibrėžia kaip procedūrą, kuria nustatomi korupcijos rizikos veiksniai viešojo sektoriaus subjekto veikloje.

 

    Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas šiose Valstybinės saugomų teritorijų tanybos prie Aplinkos ministerijos veiklos srityse:

         2018 m.

Viešieji pirkimai /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/i%C5%A1vada%20d%C4%97l%20korupcijos%20pasire%C5%A1kimo%20tikimyb%C4%972018.docx

         2019 m.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

Planavimo procedūrų vykdymas/uploads/vstt/documents/files/Korupcija/i%C5%A1vada%20d%C4%97l%20korupcijos%20pasire%C5%A1kimo%20tikimyb%C4%97s-2019-.odt

        2020 m.

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/2%20priedas.pdf

Planų ir programų, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/3%20priedas%20%20(4).pdf

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/4%20priedas.pdf

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/5%20priedas(1).pdf

 

 

        2021 m.

1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigos veiklos srityje „Mokamų paslaugų, susijusių su edukacija ir ekskursijomis, teikimas“ įvertinimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/VSTT_mokamos_paslaugos_korupcijos_rizikos_vertinimas.pdf

2. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigos veiklos srityje „Saugomų rūšių informacinės sistemos valdymas ir priežiūra“ įvertinimas.korupcijos rizikos nustatymas SRIS srityje

3. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie aplinkos ministerijos pavaldžiose įstaigose./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/Direkciju_apibendrinta_isvada_2021-09-15.pdf

 

  

        2022 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo turto valdymo bei naudojimo srityje /uploads/vstt/documents/files/Turto%20valdymas%20bei%20naudojimas(4).docx

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-2023 m. priemonių planas nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti 

 

 

                           PATVIRTINTA

                           Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

                           prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                           2021 m. rugsėjo  15    d. įsakymu Nr. V-183

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2021-2022 M. PRIEMONIŲ PLANAS NUSTATYTIEMS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAMS VALDYTI IR/AR PAŠALINTI

 

 

1 lentelė. Mokamų paslaugų, susijusių su edukacija ir ekskursijomis, teikimas

 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Konkrečios priemonės, kurių būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti

Planuojamų įgyvendinti konkrečių priemonių korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti terminai / atsakingi vykdytojai

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti tikslai įgyvendinus priemones nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi už stebėseną (identifikavimą) įstaigos asmenys / padaliniai

Nustatytas išorinis/vidinis galimos korupcijos veiksnys. VSTT teikiamos mokamos paslaugos yra viešosios paslaugos. Paslaugų atlyginimo dydis nėra  nustatytas įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais. Paslaugų atlyginimo dydį turi nustatyti viešojo administravimo subjektas, kuris administruoja tos viešosios paslaugos teikimą. Viešojo administravimo subjektas, kuris teikia viešąją paslaugą, negali administruoti viešosios paslaugos teikimo (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 20 str. 5 d., 6 d.). VSTT nuostatų 12.8 pap. suteikia teisę teikti minimą paslaugą, tačiau jokiais teisės aktais nėra nustatytas viešojo administravimo subjektas, kuriam būtų suteikta teisė administruoti šią VSTT teikiamą viešąją paslaugą. Esant teisinio reguliavimo spragoms, VSTT, teikdama mokamą viešąją paslaugą, pati šią paslaugą ir administruoja, kas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų 9.6 pap. jai pavesta koordinuoti ir pagal kompetenciją organizuoti visuomenės švietimą ir informavimą aplinkos apsaugos klausimais, kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją prašant inicijuoti šių nuostatų papildymą nustatant ministerijai pareigą tvirtinti VSTT teikiamų mokamų viešųjų paslaugų įkainius. 

Planuojamas parengti kreipimosi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją terminas – iki 2021 m. spalio 15 d.  Atsakingas vykdytojas – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Jonas Platūkis

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų papildymas įpareigojant ministeriją tvirtinti VSTT teikiamų mokamų viešųjų paslaugų įkainius.

Atsakinga už stebėseną -

direktoriaus pavaduotoja Rūta Lapinskienė

 

2 lentelė. Saugomų rūšių informacinės sistemos valdymas ir priežiūra

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Konkrečios priemonės, kurių būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti

Planuojamų įgyvendinti konkrečių priemonių korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti terminai / atsakingi vykdytojai

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti tikslai įgyvendinus priemones nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi už stebėseną (identifikavimą) įstaigos asmenys / padaliniai

Nustatyti išoriniai/vidiniai korupcijos veiksniai:

 1. Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-07-14 įsakymu Nr. D1-562, 51 p. turi būti nurodytas 49 p., bet ne 48 p., nes radavietės, kurių SRIS duomenų tikslinimo reikalingumas galėtų būti sprendžiamas, patvirtintos 49 p. Šis 51 p. netikslumas, o kartu ir dviprasmiškumas pažeidžia norminio teisės akto aiškumo principą (Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. 2 d. 6 p.), o tuo pačiu ir apsunkina Saugomų rūšių radaviečių, augaviečių duomenų tikslinimo komisijos darbą.
 2. VSTT teikia paslaugą, susijusią su saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių duomenų priėmimu ir jų registravimu SRIS. Tai yra administracinė paslauga (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 str. 1 d.). Tačiau šios teikiamos administracinės paslaugos aprašymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 str. 2-3 d. nustatyta tvarka nėra patvirtintas, o tuo pačiu ir paskelbtas VSTT internetinėje svetainėje
 3. VSTT Biologinės įvairovės skyrius atlieka SRIS ir SRIS asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, tačiau jos pilna apimtimi, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymo 2 str. 2 d., nėra įtvirtintos Biologinės įvairovės skyriaus nuostatuose, patvirtintuose VSTT direktoriaus 2018-03-22 įsakymu Nr. V-86. Skyriaus nuostatuose taip pat nėra nustatyta, jog jis atlieka SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, ir kad yra atsakingas už šių duomenų saugą.
 4. VSTT valstybės tarnautojos V. P. pareigybės aprašymu, patvirtintu VSTT direktoriaus 2020-06-29 įsakymu Nr. V-73, nėra išsamiai ir aiškiai reglamentuotos atliekamos ir jai pavestos atlikti funkcijos kaip reikalaujama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 str. 2 d. ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-28 nutarimu Nr. 1176,19 p.

 

 

Kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją prašant pakeisti Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-07-14 įsakymu Nr. D1-562, 51 p. jame vietoje 48 p. nurodant 49 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti VSTT teikiamos administracinės paslaugos, susijusios su saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių duomenų priėmimu ir jų registravimu SRIS, aprašymą, jį patvirtinti ir paskelbti VSTT internetinėje svetainėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti VSTT Biologinės įvairovės skyriaus nuostatus, papildant skyriui pavedama atlikti SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų tvarkytojo funkcija bei nustatant, jog skyrius yra atsakingas už SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų saugą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti naują V. P. pareigybės aprašymą ir jį patvirtinant pakeisti VSTT direktoriaus 2020-06-29 įsakymu Nr. V-73 patvirtintą VSTT Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą.

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki 2021m. spalio 15 d. atsakingi vykdytojai - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki 2021 m. spalio 5 d. atsakingi vykdytojai Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Justyna Jodko ir Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistė Vaidė Porvaneckienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki2021-11-03, atsakingi vykdytojai Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja ir Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Renata Sochacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki 2021-11-03, atsakingi vykdytojai Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja ir Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Renata Sochacka

 

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – pakeistas Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-07-14 įsakymu Nr. D1-562, 51 p.

Atsakinga už stebėseną - direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – parengtas administracinės paslaugos, susijusios su saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių duomenų priėmimu ir jų registravimu SRIS, aprašymas, jo patvirtinimas ir paskelbimas VSTT internetinėje svetainėje.

Atsakingi už stebėseną - Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė ir Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – pakeiti VSTT Biologinės įvairovės skyriaus nuostatai, juos papildant skyriui pavedama atlikti SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų tvarkytojo funkcija bei nustatant, jog skyrius yra atsakingas už SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų saugą.

Atsakingi už stebėseną direktoriaus pavaduotoja Rūta  Baškytė Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė

 

 

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – parengtas naujas ir patvirtintas valstybės tarnautojos V. P. pareigybės aprašymas.

Atsakingi už stebėseną direktoriaus pavaduotoja Rūta  Baškytė Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė

 

 

 Praneškite apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. 

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo bei kai pateikta žinomai melaginga informacija. Asmens konfidencialumą Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos užtikrina direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios sąlygos:

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su:

 • Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 •  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija;
 •  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija;
 •  Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija;
 • Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija;
 • Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija.

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

 •  nusikalstamą veiką; 
 •  administracinį nusižengimą;   
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijomis.

.

                                 Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

 1. Elektroniniu paštu: [email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
 2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

                              Kompetentingas subjektas – darbo grupė.

                              Darbo grupės vadovas (-ė): Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė ([email protected], mob. t. 8 61459047).

                              Nariai:

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Manvydas Pilka ([email protected], mob. t. 8 65993276);

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Sochacka ([email protected], mob. t. 8 65964328). 

      Apie galimus pažeidimus (rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius etikos normų ar kitus pažeidimus), kuriais pažeidžiamos ne tik visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, bet ir asmeniniai interesai galima pranešti pasitikėjimo linija: [email protected].  Visi asmenys tiek anonimiškai, tiek konfidencialiai neanomiškai gali pranešti apie Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus.

 

               AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

      1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

     2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

     3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022-08-10 įsakymu Nr. V-97 patvirtintas Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas

     4. Pranešimo apie pažeidimą forma.     

     5. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022-08-10 įsakymu Nr. V-96 patvirtintas Pranešimų apie galimus pažeidimus Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose saugomų teritorijų direkcijose pateikimo elektroniniu būdu tvarkos aprašas

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATISTINIAI DUOMENYS APIE PRANEŠIMUS

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą  [email protected] pranešimų apie galimus pažeidimus negavo.

2022 m.

Valstybinė saugomų teritorijų  tarnyba prie Aplinkos ministerijos per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą [email protected] gavo 1 pranešimą apie galimą pažeidimą, kuris buvo persiųstas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai. Pasitikėjimo linijoje [email protected] pranešimų apie galimus pažeidimus nebuvo gauta.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 "Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo" (2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija).     

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atlieka savo rengiamo norminio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jei rengiamame teisės akto projekte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis, taip pat, jeigu teisės aktu ir nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, tačiau teisės akto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Galiojančius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos taip pat atlieka galiojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą, atsižvelgdama į jų taikymo praktiką ir keitimo tikslingumą.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-13