Lengvai suprantamos kalbos tekstai reikalingi įvairioms visuomenės grupėms, kurios gerokai skiriasi tarpusavyje. Taigi ir tekstų lengvai suprantama kalba supaprastinimo lygis yra ne vienas. Dalyje tekstų lengvai suprantama kalba pateikiama tik labai supaprastinta ir bendro pobūdžio informacija, kituose – įtraukiama ir daugiau detalių, vartojama kalba gali būti šiek tiek įvairesnė. Žmonės, kuriems reikalingi tekstai, parašyti lengvai suprantama kalba, ar specialistai, dirbantys su šiais žmonėmis, gali įvertinti, kokio supaprastinimo lygio tekstai žmonėms yra tinkamesni.


Skirtingose šalyse taikomi kiek skirtingi lengvai suprantamos kalbos lygiai ir jų žymėjimai. Remintis kitų šalių patirtimi siūloma skirti tris lengvai suprantamos kalbos lygius. Ši apžvalga turėtų padėti suprasti, ko galima tikėtis iš vieno ar kito lengvai suprantamos kalbos lygio, ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį priskiriant tekstus vienam arba kitam lygiui. Projekto PERLSI interneto svetainėje pateikiamas detalesnis šių lygių aprašas.


1 lygis

Pirmojo lygio tekstai yra trumpi, juose pateikiama tik esminė informacija. Tiek tekstų turinys, tiek kalba yra labai supaprastinti. Pirmojo lygio teksto sakiniai yra labai trumpi (vieną sakinį sudaro vidutiniškai 5 žodžiai). Mintys dėstomos labai aiškiai ir nuosekliai, jos iliustruojamos pavyzdžiais iš kasdieninio gyvenimo. Šio lygio tekstus skaitytojams padeda suprasti kiekvieną mintį iliustruojantys paveikslėliai.

Pirmojo lygio tekstai yra skirti žmonėms, kurie patiria didelių kognityvinių iššūkių (pavyzdžiui, žmonėms su sunkesne intelekto negalia). Taip pat šie tekstai gali būti naudingi asmenis, dar tik pradėjusiems mokytis lietuvių kalbos. Jei esate susipažinę su svetimųjų kalbų mokymo metodika, remiantis Bendrųjų Europos kalbų metmenų sistema, pirmasis tekstų lengvai suprantamos kalbos lygis maždaug atitinka A1 lygį.

Pirmąjį lygį siūlome žymėti taip: 2 lygis

Antrojo lygio tekstai yra neilgi, jie perteikia svarbiausią informaciją tam tikra tema. Nauja ir detalesnė informacija tekste įvedama palaipsniui, tik tada, kai ši informacija būtina. Šio lygio tekstų turinys ir kalba taip pat yra itin supaprastinti.Antrojo lygio sakiniai yra pakankamai trumpi (sakinį sudaro vidutiniškai 7 žodžiai). Mintys dėstomos labai aiškiai ir nuosekliai, jos iliustruojamos pavyzdžiais iš kasdieninio gyvenimo. Pagrindinė informacija ar sudėtingesnės mintys iliustruojamos paveikslėliais.


Antrojo lygio tekstai yra skirti žmonėms, patiriantiems kognityvinių iššūkių (pavyzdžiui, žmonėms su lengvesne intelekto negalia). Taip pat šie tekstai gali būti naudingi asmenims, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, tačiau jie jau įgijo šios kalbos pagrindus. Remiantis Bendrųjų Europos kalbų metmenų sistema, antrasis tekstų lengvai suprantamos kalbos lygis maždaug atitinka A2 lygį.

Antrąjį lygį siūlome žymėti taip:3 lygis

Trečiojo lygio tekstuose perteikiama tiek pagrindinė, tiek aiškiai pateikta detali informacija. Šio lygio tekstai gali apimti ir įvairių sričių specialistams skirtas temas, tačiau jų turinys ir kalba taip supaprastinti, kad būtų suprantami plačiajai visuomenei. Trečiojo lygio teksto sakiniai gali būti kiek ilgesni (vieną sakinį sudaro vidutiniškai 10 žodžių). Mintys dėstomos aiškiai ir nuosekliai, prireikus jos iliustruojamos pavyzdžiais iš kasdieninio gyvenimo. Šie tekstai gali būti papildomi paveikslėliais, kurie padėtų greičiau suprasti informaciją.


Trečiojo lygio tekstai yra skirti žemesnio išsilavinimo ir raštingumo žmonėms, asmenims, turintiems neryškių intelekto sutrikimų. Taip pat jie tinkami pažengusiems lietuvių kalbos kaip svetimosios vartotojams. Remiantis bendrųjų Europos kalbų metmenų sistema, trečiasis tekstų lengvai suprantamos kalbos lygis maždaug atitinka A2+ / B1 lygį. 

Trečiąjį lygį siūlome žymėti taip:

Atnaujinimo data: 2024-04-05