DUK

Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Lankymasis saugomose teritorijose 4
  • 1.

   Kodėl negalima lankytis dalyje saugomų teritorijų balandžio–rugpjūčio mėnesiais?

   Gamtiniuose draustiniuose ir kitose gamtiniu požiūriu ypač vertingose teritorijose yra draudžiama lankytis nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., nes tuo metu gamtoje vyksta daug gyvybiškai svarbių procesų – paukščių perėjimas, jauniklių vedimas ir pan., todėl bet koks trikdymas gali turėti ypatingai neigiamą poveikį gamtinei aplinkai.

   Yra nustatomi išimtiniai atvejai, kai gamtiniuose draustiniuose atliekami leidžiami žemės ar miškų ūkio darbai, draustinio tvarkymo darbai, mokslo tiriamieji darbai, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, saugomų teritorijų kontrolė, lankomi ir (ar) eksploatuojami šiose teritorijose esantys statiniai, taip pat stichinių nelaimių atvejus (audros, gaisrų, kenkėjų ir ligų židinius).

   Pavasarį keliaudami į saugomas teritorijas visuomet pasitikslinkite lankymosi galimybes kreipdamiesi į saugomos teritorijos direkciją arba Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą.

   Atnaujinta: 2019 07 29

  • 2.

   Ar privaloma įsigyti saugomų teritorijų lankytojo bilietą?

   Nuo 2015 m. gegužės 15 dienos 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose įvestas savanoriškas valstybinių parkų lankytojo bilietas skirtas ekologinio mąstymo žmonėms, kuriems rūpi  gamta, kraštovaizdžio vertybės, gali prisidėti prie saugomų teritorijų puoselėjimo. Saugomų teritorijų lankytojo bilietas yra savanoriškas.

   Tačiau visuomet esame dėkingi lankytojams, kurie įsigiję lankytojo bilietą taip išreiškia pritarimą ir norą, kad saugomose teritorijose būtų užtikrinti šių teritorijų apsaugą, tvarkymą, infrastruktūros lankytojams įrengimą, priežiūrą ir atnaujinimą.

   Daugiau informacijos apie saugomų teritorijų lankytojo bilietą – http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/2630 

   Atnaujinta: 2019 07 29

  • 3.

   Ar galima parko teritorijoje statyti palapines? Ar galima parko teritorijoje kūrenti laužus?

   Statyti palapinę saugomose teritorijose galima tik tose vietose, kurios oficialiai nurodytos saugomų teritorijų tvarkymo dokumentuose. Juose pateikiama informacija apie jau esamas ir dar rengiamas stovyklavietes, todėl patariama pirmiausia paskambinti į parko, kurio teritorijoje jos yra, direkciją.

   Laužus saugomose teritorijose galima kūrenti tik specialiai tam įrengtose ir informaciniais ženklais pažymėtose vietose (stovyklavietėse, poilsiavietėse, kempinguose), kaip tai numatyta atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose.

   Taip pat reikia žinoti, kad draudžiama sugrėbtas, surinktas žoles, nendrių, medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekas deginti miške, aukštapelkėse, durpynuose, vietose, esančiose arčiau nei 100 metrų iki miško, taip pat miestuose ir miesteliuose.

   Atnaujinta: 2019 07 29

  • 4.

   Kur galima rasti informaciją apie lankymosi galimybes saugomose teritorijose?

   Atsakymas. Visa aktuali informacija lankytojams pateikiama saugomų teritorijų direkcijų svetainėse, kurių adresus rasite - http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/46.Taip pat internetinėje svetainėje - https://pamatyklietuvoje.lt/parkai. Beveik visi valstybiniai parkai ir valstybiniai rezervatai turi lankytojų centrus, kuriuose geriausiai pradėti pažintį su saugomomis teritorijomis, planuoti savo kelionę. Lankytojų centruose teikiama informacija apie saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldo vertybes, lankytinas vietas, pažintinio turizmo ir poilsiavimo galimybe. Centruose organizuojami gamtiniai ir kultūriniai renginiai, seminarai, veikia nuolatinės interaktyvios ekspozicijos. 2015 m. Vilniuje, Antakalnio g. 25 buvo atidarytas saugomų teritorijų Nacionalinis lankytojų centras. Tai vartais į saugomas teritorijas, kuriuos pravėrus galima susipažinti ne tik su Lietuvos, bet ir su pasaulio saugomomis teritorijomis.

   Saugomos teritorijos yra pritaikomos lankymui – įrengiama lauko informacinė sistema (rodyklės, informaciniai stendai ir pan.), pažintinė infrastruktūra, apžvalgos bokštai. Saugomų teritorijų direkcijų specialistai stengiasi užtikrinti, kad lauko informacinė sistema būtų nuolatos prižiūrima, tvarkinga ir sudarytų sąlygas lankytojams pažinti saugomas teritorijas, tačiau pasitaiko atvejų kuomet patys lankytojai gadina infrastruktūra, kurios atkūrimas vėliau brangiai kainuoja, o kitiems lankytojams kelia ir pavojų. 

   Atnaujinta: 2019 07 29