Akmenės rajono savivaldybė

BOTANINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Dovydžių ąžuolas
Papilės penkiolikakamienė liepa
Rudikių ąžuolas
Šiliškių daugiakamienė vinkšna
Šiliškių daugiakamienis uosis
Šiurkiškių pušys Sesės
Užbrasčių ąžuolas
Užpelkių pušis
Užpelkių vinkšna


GEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Akmenės Didysis akmuo
Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
Klaišių akmuo
Papilės atodanga
Purvių atodanga
Raudonskardžio atodanga


GEOMORFOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Avižlio atragis

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-22