Atvejai, kai perkančioji organizacija nesinaudoja CPO paslaugomis

Paaiškinimas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pirkimą atlikti nesinaudojant  centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis

 

Nr.

Pirkimo pavadinimas

 Pagrindimas (pirkimų, viršijančių 10000 Eur be PVM)

 1. 

Papilės atodangos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui

Perkami aplinkos tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai draustinyje  neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

  2. 

Žuvinto ežero mokomojo tako Žuvinto valstybiniame gamtiniame rezervate  įrengimas

Perkami aplinkos tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai rezervate neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir supaprastinto projekto

 3. 

Tytuvėnų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimo, kapitalinio remonto darbai

Perkami lauko informacinės sistemos išplėtimo ir kapitalinio remonto darbai regioniniame parke neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos ir techninio projekto reikalavimų.

 4.

Lauko informacinės sistemos  ir minimalios infrastruktūros sukūrimo Nemuno deltos regioniniame parke darbai

Perkami lauko informacinės sistemos išplėtimo ir minimalios infrastruktūros sukūrimo darbai regioniniame parke neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos ir techninio projekto reikalavimų.

 5.

Žagarės dvaro parko infrastruktūros sutvarkymo darbai

Per CPO nėra galimybės pirkti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų

 6.

Nešiojamieji kompiuteriai

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi negalima pasirinkti reikiamos kompiuterio konfigūracijos:

1. nustatyti reikiamo minimalaus procesoriaus našumo;

2. sužymėti vidinių kaupiklių kiekį, dydžius ir tipus;

3. pasirinkti vaizdo plokštės galingumus;

4. detaliai aprašyti jungčių kiekį ir tipus;

5. pasirinkti papildomos techniko ir priedus sukomplektuojant į vieną pirkimą;

6. pasirinkti reikiamą kompiuterio svorį.

 7.

Stumbrų gaudyklės įrengimas

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, nes CPO kataloge tokių darbų nesiūloma

 8.

Žuvinto biosferos rezervato administracinio pastato rekonstrukcijos, dalies patalpų kapitalinio remonto darbai

Perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

 9.

Neries regioninio parko II lankytojų centro pastato  darbai

Perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

 10.

Dubysos upės slėnio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai.

Perkami kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

 11.

Vidaus ekspozicijos projektavimas ir įrengimas Nemuno kilpų regioninio parko  lankytojų centre Birštone

Perkamų paslaugų tarp siūlomų CPO kataloge nėra

 12.

Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro vidaus ekspozicijos projektavimas ir įrengimas

Perkamų paslaugų tarp siūlomų CPO kataloge nėra

 13.

Gyvūnų globos priemonių įgyvendinimas Lietuvos Respublikos  teritorijoje

Perkamų paslaugų tarp siūlomų CPO kataloge nėra

 14.

Gamtos paveldo objektų ženklai (prekės)

Perkamų paslaugų tarp siūlomų CPO kataloge nėra

 15.

Pažintinio tako į Vainežerio senovės gynybinį įtvirtinimą įrengimo darbai

CPO LT kataloge siūlomi statybų darbai  neatitinka pirkimo techninės specifikacijos, todėl pirkimas iš CPO LT negalimas.

 16.

Patalpų valymo ir priežiūros bei teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugos

CPO LT siūlomos paslaugos dalinai neatitinka Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM poreikio bei Nacionalinio lankytojų centro pastato (toliau  - NCL) (Nekilnojamoji kultūros vertybė – kodas 17355) ir teritorijos tvarkymo ir priežiūros specifikos (žiemą dalis teritorijos valoma tik rankiniu būdu, specifinė kai kurių dangų priežiūra ir kt.). Dėl neprognozuojamo lankytojų skaičiaus NLC sudėtinga iš anksto numatyti higienos prekių kiekio poreikį (higienos prekės perkamos atskirai dalimis pagal poreikį, pagal mažiausią rinkoje kainą – taip taupomos lėšos).

2020 m. ketvirtis

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo (taikoma pirkimams, viršijantiems 10000 Eur be PVM)

I

Supaprastintas atviras

Jautmalkės gamtos mokyklos komplekso rekonstrukcijos darbai

Perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

Supaprastintas atviras

Aukštaitijos nacionalinio parko informacinės sistemos išplėtimas

Perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

Supaprastintas atviras

Birštono, vadinamojo Vytauto kalnu, piliakalnio sutvarkymas

Perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

Skelbiama apklausa

Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro įrengimo projekto bendrosios ekspertizės bei projekto paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugos

CPO katalogas nesiūlo  paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugų

 

 

Atviras konkursas

Vandens telkinių augalijos šalinimo ir tvarkymo įrenginys

CPO kataloge tokių įrenginių nėra.

Atviras konkursas

Lauko reklamos objekto pagaminimas (3 dalys)

CPO kataloge tokios paslaugos nesiūlomos

Skelbiama apklausa

Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimo darbai

CPO kataloge siūlomų darbų pirkimų techninės specifikacijos neatitinka perkančiosios organizacijos numatomų įsigyti darbų pobūdžio

Atviras konkursas

Žagarės dvaro infrastruktūra

CPO kataloge nėra galimybės pirkti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų

Skelbiama apklausa

Tervydžių kaimo dendrologinio rinkinio sutvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai

CPO kataloge nėra pavėsinės, tvoros, informacinio stendo, suolų, kelio ženklų, šiukšlių dėžių įrengimo darbų. Iš  CPO katalogo pirkti atsisakoma, kadangi CPO kataloge siūlomų statybos darbų pirkimas neatitinka techninės specifikacijos.

Skelbiama apklausa

Tervydžių kaimo dendrologinio rinkinio sutvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai (pakartotinai vykdomas pirkimas)

CPO kataloge nėra pavėsinės, tvoros, informacinio stendo, suolų, kelio ženklų, šiukšlių dėžių įrengimo darbų. Iš  CPO katalogo pirkti atsisakoma, kadangi CPO kataloge siūlomų statybos darbų pirkimas neatitinka techninės specifikacijos.

Supaprastintas atviras

Kelio ženklų projektavimo ir įrengimo valstybiniuose parkuose, prie vietinės reikšmės kelių (4 dalys)

Perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų

II

Skelbiama apklausa

Metodinis leidinys „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“. Paslaugos

CPO katalogas nesiūlo knygų leidybos paslaugų.

Skelbiama apklausa

Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) aptarnavimo ir konsultavimo paslaugos

CPO katalogas nesiūlo informacinių sistemų aptarnavimo ir konsultavimo paslaugų

Supaprastintas atviras

Apžvalgos bokšto Nemuno deltos  RP įrengimas

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Skelbiama apklausa

Artosios pelkės pažintinio tako įrengimas

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Atviras konkursas

Žagarės dvaro infrastruktūros sutvarkymo darbų pirkimas

CPO kataloge nėra galimybės pirkti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų.

Skelbiama apklausa

Kompiuterinės įrangos su priedais pirkimas

CPO kataloge  negalima pasirinkti reikiamos kompiuterio konfigūracijos:

1. nustatyti reikiamo minimalaus procesoriaus našumo;

2. sužymėti vidinių kaupikliu kiekį, didžius ir tipus;

3. pasirinkti vaizdo plokštės galingumus;

4. detaliai aprašyti jungčių kiekį ir tipus;

5. pasirinkti papildomos technikos ir priedus sukomplektuojant į vieną pirkimą;

6. pasirinkti reikiamą kompiuterio svorį.

 

III

 

Skelbiama apklausa

Škėvonių gūbrio pažintinio tako įrengimas

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Supaprastintas atviras

Kuršiu nerijos nacionalinio parko gamtos mokyklos irengimas (II pirkimo dalys)

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Supaprastintas atviras

Apžvalgos bokšto Nemuno deltos  RP įrengimas

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Skelbiama apklausa

Kalupio upelio mokomojo tako Ventos RP įrengimas

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Skelbiama apklausa

Žalsvojo šaltinio aplinkos pritaikymo lankymui darbai

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Atviras konkursas

Socialinės reklamos viešinimas (6 dalys)

CPO kataloge tokių paslaugų nėra.

Skelbiama apklausa

Mergiškių kraštovaizdžio komplekso tvarkymas  ir pritaikymas lankymui 

Iš Centrinės perkančiosios organizacijos perkama nebuvo, nes CPO LT kataloge siūlomų statybos darbų techninės specifikacijos neatitinka perkamų darbų techninių specifikacijų.

Skelbiama apklausa

Rambyno kraštovaizdžio komplekso tvarkymo  ir pritaikymo lankymui   statybos darbai

Iš Centrinės perkančiosios organizacijos perkama nebuvo, nes CPO LT kataloge siūlomų statybos darbų techninės specifikacijos neatitinka perkamų darbų techninių specifikacijų.

IV

Skelbiama apklausa

Kompiuterinės įrangos pirkimas

CPO kataloge negalima pasirinkti reikiamos kompiuterio konfigūracijos:

1. nustatyti reikiamo minimalaus procesoriaus našumo;

2. sužymėti vidinių kaupikliu kiekį, didžius ir tipus;

3. pasirinkti vaizdo plokštės galingumą;

4. detaliai aprašyti jungčių kiekį ir tipus;

5. pasirinkti papildomos technikos ir priedus sukomplektuojant į vieną pirkimą;

6. pasirinkti reikiamą kompiuterio svorį.

 

Atviras konkursas Padidinto pravažumo (4x4) krovininiai automobiliai N2 klasės (bendroji masė didesnė kaip 3,5 t., tačiau ne didesnė kaip 12 t.. CPO kataloge tokių prekių nėra
Supaprastintas atviras konkursas Akmenos ir Jūros upių santakos kraštovaizdžio komplekso sutvarkymo ir pritaikymo lankymui Pagramančio regioniniame parke statybos darbai Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto
Skelbiama apklausa Pašėrimo paslaugų papildomam stumbrų šėrimui ir viliojimui pirkimas I-II dalys CPO kataloge tokių prekių nėra
Skelbiama apklausa Žagarės dvaro parko techninė priežiūra Žagarės dvaro parko projekto vykdymo priežiūra Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkamos paslaugos neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto
Skelbiama apklausa Žagarės dvaro parko techninė priežiūra Pirkimo objekto negalima įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkamos paslaugos neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto

2021 m. ketvirtis

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo (taikoma pirkimams, viršijantiems 10000 Eur be PVM)

I

Atviras konkursas

Žagarės dvaro parko infrastruktūros sutvarkymo: istorinės mūrinės tvoros ir vartų restautavimo ir atkūrimo darbai

CPO kataloge nėra galimybės pirkti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų

Supaprastintas atviras

Fotoalbumų leidybos paslaugos

CPO kataloge tokių paskaugų nėra

Skelbiama apklausa

Lauko darbų rūbų komplektai

CPO kataloge tokių paskaugų nėra

Skelbiama apklausa

Mobilūs telefonai su priedais

Pagrindiniai reikalavimai telefonų pirkimo pagrindimui:

•  Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas visoje Lietuvos teritorijoje. Renkant gamtoje duomenis svarbu žinoti dabartinės esamos vietos lokaciją. Nevisoje Lietuvoje yra internetas pasiekiamas, todėl būtina turėti telefone (atmintyje) visos Lietuvos orto foto nuotrauką. Visos Lietuvos orto foto nuotrauka užima apie 100 GB. Taip pat reikia turėti papildomos atsarginės atminties, monitoringo metu veiklos žymių fiksavimui (nuotraukoms). Todėl vidinė atmintis (be papildomos kortelės) turi būti ne mažiau nei 128 GB;

•  Monitoringo metu renkami ir fiksuojami gyvūnų veiklos faktai, kurie perduodami tolimesnei analizei. Analizuojantys ekspertai turi turėti kokybiškas nuotraukas, todėl vaizdo kameros telefone turi būti ne blogesnės nei 16 MP;

•  Atliekant monitoringą telefone kaupiami įvairūs duomenys ir jų kiekiai yra nemaži. Todėl kad sklandžiai veiktų duomenų surinkimo programos, operatyvinės atminties talpa turi būti ne mažiau nei 6 GB;

•  Duomenys renkami visus metus ir įvairiomis sąlygomis (minusinėje temperatūroje, per lietų) todėl apsaugos klasė (atsparus vandeniui, dulkėms, smūgiams) turi būti ne žemesnė nei IP68;

•  (MT2) Išmanusis mobilusis telefonas atsparus kritiniams ir išorės poveikiui (https://2007.cpo.lt/kategorijos/phones-2020-part-2/) netenkina baterijos talpos, operatyvinės atminties, branduolių skaičiaus;

 •  (MT11) Dviejų SIM kortelių aukštesnio našumo išmanusis mobilusis telefonas (ekrano dydis - ne mažesnis nei 6,1 colio ir ne didesnis nei 6,8 colio) (https://2007.cpo.lt/kategorijos/phones-2020-part-11/) netenkina baterijos talpos, IP apsaugos klasė reikalavimų.

 

 

Skelbiama apklausa

Baltijos ruonių reabilitacijos programos įgyvendinimo paslaugos

CPO kataloge tokių paskaugų nėra

Skelbiama apklausa

Žiūronai

CPO kataloge tokių prekių nėra

II

Skelbiama apklausa

Žvirblinių ąžuolo tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš Centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto. 

Atviras konkursas

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo paslaugos

CPO kataloge reikiamų paslaugų nėra.

Supaprastintas atviras konkursas

Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro įrengimo darbai

Pirkimo objekto negalima įsigyti iš Centrinės perkančiosios organizacijos, kadangi perkami darbai neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų techninės specifikacijos reikalavimų ir techninio projekto.

Skelbiama apklausa

Europos bendrijos svarbos žuvų rūšių palankios apsaugos būklės kriterijų parengimas

CPO kataloge reikiamų paslaugų nėra.

Mažos vertės pirkimas/Skelbiama apklausa

Žagarės dvaro parko archeologiniai tyrimai

CPO kataloge reikiamų paslaugų nėra.

Mažos vertės pirkimas/Skelbiama apklausa

Valstybinių draustinių ribų planų ir tvarkymo plano parengimas

CPO kataloge tokių valstybinio lygmens paslaugų nėra.

Atviras konkursas

Regioninių parkų planavimo schemų parengimas

CPO kataloge tokių valstybinio lygmens paslaugų nėra.

Supaprastintas atviras konkursas

Kelio ženklų projektavimo ir įrengimo saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių

CPO kataloge tokių ženklų įrengimo darbų nėra.

Mažos vertės neskelbiama apklausa

Lazerinis spalvinis daugiafunkcinis spausdintuvas su saugaus spausdinimo funkcija, su dvipusiu spausdinimu, automatiniu dvipusiu dokumentų padavimu, spalviniu skenavimu, tinklo plokšte.

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 11 p. Atlikta neskelbiama apklausa, numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26