Konkursai

                                                        

Konkursas Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus (-ės) pareigoms užimti

 Skelbimas galioja iki 2023-10-02 (skelbimo Nr. 57271 )

Pareigos: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorius (-ė) (valstybės tarnautojas (-ja).    

Darbo užmokestis:  pareigybės atlyginimo koeficientas 16,20 (darbo užmokestis nuo 3013 eurų neatskaičius mokesčių). Atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo pokyčius nuo 2024-01-01 pareiginė alga bus peržiūrima pagal naują darbo apmokėjimo sistemą.

Darbo vietos adresas: Naglių g. 8, Neringa.

Dokumentai į Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pareigas priimami iki 2023-10-02 per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą.https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-istaigos-vadovas-322;55005.html

Kuršių nerijos NP direktoriaus konkursas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

2023 m. birželio 28 d.

 

VSTT direktoriaus įsakymu Nr.: V-60

 

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS

DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Vadovauja įstaigai.

7. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Valdo įstaigos išteklius.

 

 

 

 

 

 

 

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

 

11. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

11.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

 

11.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

12. Transporto priemonių pažymėjimai:0

12.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

13. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

13.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;

13.2. organizuotumas – 5;

13.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

13.4. analizė ir pagrindimas – 5;

13.5. komunikacija – 5.

 

14. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

14.1. strateginis požiūris – 5;

14.2. veiklos valdymas – 5;

14.3. lyderystė – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26