Darbo taryba

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Darbo tarybos nariai:

 

  • Rima Baradokaitė-Greimienė (sekretorė)
  • Laima Dabregaitė

 

Idėjas, pasiūlymus ir pastabas darbo sąlygų, darbo organizavimo ir kitais jums aktualiais klausimais teikite el. paštu [email protected] arba anonimiškai, naudodamiesi Darbo tarybai skirta korespondencijos dėžute, esančia Nacionalinio lankytojų centro pirmame aukšte.

VSTT Darbo tarybos reglamentas

Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei, aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26